Wat is radionic coaching en een differentiaal-analyse : 

 

Radionica kan men omschrijven als het domein waar fysica, meta-fysica, wetenschap en spiritualiteit samenkomen. Het werkt vanuit het uitgangspunt dat alles met alles verbonden is, organen, ziekte en behandelingen hun eigen trillingsfrequentie bezitten en dat tijd en afstand niet bestaan. Omdat iedereen omhuld is met een energetisch veld, kan de radionic coach in dit veld verstoringen detecteren en corrigeren ongeacht de afstand tussen de coach en de behandelde persoon, dier, gewas, enz… Radionica is sterk afhankelijk van de intuïtieve waarneming en hogere mentale vaardigheden van de coach. Om deze redenen kunnen enkel aanvaardbare resultaten worden bekomen wanneer de bediener van het systeem goed opgeleid is, en dit niet enkel op het operatieve niveau, doch voornamelijk op analystisch en strategisch gebied. De radionic coach kan aan de hand van een staaltje zoals haarlok, bloeddrupje of rechtstreekse trillingopname een differentiaal analyse maken. Voor deze analyse wordt er gebruik gemaakt van de computerdatabases. De scanning gebeurt met behulp van een Random Number Generator of witte ruisdiode. Er zijn meer dan 400000 testparameters uit ziekteleer, pathologie, symbolen,  bloesems, chakra’s acupunctuur, homeopathie, enz….beschikbaar. Na een uitvoerige analyse kunnen de gevonden storingen worden uitgebalanceerd. Het balanceren dient voor het reguleren van alle functies van een biologisch systeem, wat in feite hetzelfde is als het Yin – Yang evenwicht. Dat geeft als voordeel dat wanneer bepaalde storingen, als bijvoorbeeld een toxische belasting, traumatische shock, emoties, een beperkende overtuiging, angsten, bacteriële infecties, allergieën ….. op een bepaald niveau de stroom van levensenergie verstoren en de oorzaak van ziekte of vermoeidheid zijn, dit sneller en effectiever behandeld kan worden. Automatische computer analyses hebben het voordeel dat ze veel in een korte tijd kunnen testen en behandelen waardoor het energieveld op veel verschillende niveaus wordt gebalanceerd. Een radionische behandeling vindt plaats op een niet-fysische niveau, en is daarom niet schadelijk voor levend weefsel. Het kan eveneens geen ongewenste bijeffecten hebben op mensen, dieren, vegetatie of organisaties. Een radionische diagnose is geen medische diagnose en daarom geen vervanging voor traditionele geneeskundige behandeling, doch eerder een werktuig om onderliggende oorzaken der pathogene toestanden evenals hun systemen te ontdekken.

Wat is onze werkwijze : 

 

om een volledig beeld te krijgen en een aangepast behandelplan of behandelingen te kunnen bieden, houden we eerst een intake-gesprek waarbij de doelstellingen naar voor komen en waar we een eerste beeld kunnen vormen van wat er aan de hand is. Vervolgens, als het een dier betreft, nemen we een haar-/vachtstaal van het betrokken dier voor de differentiaal - analyse en voer ik al een eerste manuele behandeling uit. Wanneer het om een persoon gaat, doen we een rechtstreekse trillingopname en doe ik al een korte analyse van de werking van de organen. Met het haarstaal en/of de trillingopname kan ik nadien aan de slag om een uitgebreidde differentiaal - analyse te maken en aan de hand hiervan een behandelplan uit te werken. We bespreken dit alles verder tijdens een volgende afspraak en starten het behandelplan op.  

Wat is moxa therapie : 

 

Moxa therapie is een oud onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Moxa ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in torentjes op de huid geplaatst worden, een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden. 

Dit is dus een aanvulling op een acupunctuurbehandeling. Moxa wordt gebruikt om de acupunctuurpunten te verwarmen. De warmte van de moxa dringt diep door tot in de acupunctuurpunten en zal daar de energiestroom ofwel Qi stimuleren.

De toepassing hangt af van de aard van de klacht. Met name bij klachten waar een vorm van koude, leegte of blokkade naar voren komt, bij ernstige vermoeidheid, blessures (kneuzingen en verstuikingen) en gewrichtspijnen kan moxa een heilzame werking hebben.

gallery/TimeWaver
gallery/moxa2
gallery/20170513_133203