About Us


Wellnesscoach voor mens en dier

De radionic coaching bestaat uit een analyse en een behandelplan. Aan de hand van de analyse stel ik een behandelplan op dat we samen bekijken en opvolgen. We pakken de situatie aan vanuit de kern en niet puur symptomatisch. 


Radionica kan men omschrijven als het domein waar fysica, meta-fysica, wetenschap en spiritualiteit samenkomen.

Voor de mens geldt dat lichaam, geest en universum coherent, samenhangend, zijn met elkaar. De moderne kwantumfysica biedt daar intussen ook erkende, wetenschappelijke aanwijzingen voor.

Radionica werkt vanuit het uitgangspunt dat alles met alles verbonden is, organen, ziekte en behandelingen hun eigen trillingsfrequentie bezitten en dat tijd en afstand niet bestaan. Omdat iedereen omhuld is met met een energetisch veld, kan de radionic coach in dit veld verstoringen detecteren en corrigeren ongeacht de afstand tussen de coach en de behandelde persoon, dier, gewas, enz…

Radionica kan worden gedefinieerd als een techniek die interactief met het bewustzijn reageert, en in staat is een analyse en een balancering van het morfogenetische veld uit te voeren. De oorzaken hiervoor kunnen worden verklaard door de kwantum fysica, de theorie der morfogenetische velden, holografische systemen en elementaire structuren.


Radionica is zeer sterk afhankelijk van de intuïtieve waarneming en hogere mentale vaardigheden. Om deze redenen kunnen enkel aanvaardbare resultaten worden bekomen wanneer de bediener van het systeem goed opgeleid is, en dit niet enkel op het operatieve niveau, doch voornamelijk op analystisch en strategisch gebied.


De radionic coach kan aan de hand van een staaltje zoals haarlok, bloeddrupje of rechtstreekse trillingopname een radionisch analyse maken. Voor deze analyse wordt er gebruik gemaakt van de computerdatabases. De scanning gebeurt met behulp van een Random Number Generator of witte ruisdiode. Er zijn meer dan 400000 testparameters uit ziekteleer, pathologie, symbolen, runen, bloesems, chakra’s acupunctuur, homeopathie, enz….beschikbaar.

Na een uitvoerige analyse kunnen de gevonden storingen worden uitgebalanceerd. Het balanceren dient voor het reguleren van alle functies van een biologisch systeem, wat in feite hetzelfde is als het Yin – Yang evenwicht.

Dat geeft als voordeel dat wanneer bepaalde storingen, als bijvoorbeeld een toxische belasting, traumatische shock, emoties, een beperkende overtuiging, angsten, bacteriële infecties, allergieën ….. op een bepaald niveau de stroom van levensenergie verstoren en de oorzaak van ziekte of vermoeidheid zijn, dit sneller en effectiever behandeld kan worden. Automatische computer analyses hebben het voordeel dat ze veel in een korte tijd kunnen testen en behandelen waardoor het energieveld op veel verschillende niveaus wordt gebalanceerd.

Radionische behandeling vindt plaats op een niet-fysische niveau, en is daarom niet schadelijk voor levend weefsel. Het kan eveneens geen ongewenste bijeffecten hebben op mensen, dieren, vegetatie of organisaties.

Een radionische diagnose is geen medische diagnose en daarom geen vervanging voor traditionele geneeskundige behandeling, doch eerder een werktuig om onderliggende oorzaken der pathogene toestanden evenals hun systemen te ontdekken.


  WAT IS

MOXATHERAPIE


WAT IS RADIONIC COACHINGNa jaren van heel wat verschillende opleidingen en ervaringen heb ik vanuit deze ervaring besloten om me nu vooral toe te leggen op de radionic coaching en de moxa-combinatie behandelingen bij mens en dier. 

Moxa therapie  is een oud onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Moxa ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in torentjes op de huid geplaatst worden, een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden of een lamp met dezelfde verwarmende eigenschappen wordt geplaatst om het lichaam te verwarmen.


Dit is dus een aanvulling op een acupunctuurbehandeling.  Moxa  wordt gebruikt om de acupunctuurpunten te verwarmen.  De warmte van de moxa dringt diep door tot in de acupunctuurpunten en zal daar de energiestroom ofwel Qi  stimuleren.

De toepassing hangt af van de aard van de klacht. Met name bij klachten waar een vorm van koude, leegte of blokkade naar voren komt,  bij ernstige vermoeidheid, blessures (kneuzingen en verstuikingen) en gewrichtspijnen kan moxa een heilzame werking hebben.Copyright @ All Rights Reserved